“SIBUR for Clients” is an online magazine published by SIBUR for clients and partners.
İptal
TrTürkçe
 • Haberler
 • Ürünler ve Servisler
 • Trendler
 • Bağlantı İle Üye Ol
 • © PAO SIBUR HOLDING, 2023

  EnАнглийский
  RuРусский

  Gizlilik Politikası

  1. Genel Hükümler

  Kişisel Verilerin Kullanılması Politikası 27.07.2006 Tarih ve 152 Sayılı Kişisel Veriler Hakkındaki Federal Kanun (İleride Kanun olarak kullanılacaktır) Esaslarına göre hazırlanmış olup Kullanıcılara ait kişisel bilgilerin işlenmesi ve ve SIBUR CLIENT (OPERATÖR) tarafından bu verilerin korunmasına yönelik önlemleri belirlemektedir.

  1.1. Operatör kendi faaliyetlerini yerine getirirken ve mahremiyet, aile ve kişisel hakların korunması ve onların dokunulmazlık esaslarını muhafaza ederek insan hakları çerçevesinde hareket edecektir.

  1.2. Operatör için ifade edilen iş bu Politika metni (ileride Politika olarak kullanılacaktır) Kullanıcının https://magazine.sibur.ru sayfasına girdiği anda erişebileceği tüm bilgileri kapsamaktadır.

  2. Politikada Kullanılan Temel Kavramların Açıklamaları

  2.1. Kişisel verilerin otomatik olarak işlenmesi, dijital teknolojiler sayesinde verilerin işlenmesi sürecidir.

  2.2.Kişisel verilerin bloke edilmesi, kişisel verilerin işlenmesine belirli bir süre ara verilmesini ifade eder. (Kişisel bilgilerin teyit edilmesinin gereklilik gösterdiği durumlar hariç)

  2.3. Web Sayfası,https://magazine.sibur.ru ağ adresinde bulunan, bir dizi grafik ve bilgi materyalinin yanı sıra bilgisayar programları ile veri tabanları içeren ve bunların kullanılmasını sağlayan dijital yapıdır.

  2.4. Kişisel Veriler Bilgi Sistemi, kişisel verilerin bulunduğu veri tabanlarının bir araya getirilmesi ve bu verilerin bilgi teknolojileri ve teknik araçlarla işlenmesini sağlayan bir bütün olarak ifade edilmektedir.

  2.5. Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, Ek bir bilgi ya da destek kullanmadan kişisel bilgilerin kime ya da başka bir kişisel veri konusuna ait olduğunun belirlenemediği işlemleri kapsamaktadır.

  2.6. Kişisel Verilerin İşlenmesi, kişisel verilerin otomasyon araçları kullanılarak veya bu araçlar kullanılmadan gerçekleştirilen herhangi bir eylem (işlem) veya eylem dizisini (işlem dizisi) kapsamaktadır. Bu işlemler kişisel verilerin toplanmasını, kaydedilmesini, düzenlenmesini, bir araya getirilmesi, saklanmasını, güncellenmesini, değiştirilmesini, çıkartılmasını, kullanılmasını, iletilmesini (yayılmasını, sunulmasını, erişimini), anonimleştirilmesini, engellenmesini, silinmesini ve de imha edilmesini kapsayabilir.

  2.7. Operatör, kişisel verilerin işlenmesini düzenleyen ve/veya gerçekleştiren bir devlet kurumu, yerel idare birimi, yasal veya gerçek bir kişi veya kişilerle birlikte bu işlemi organize eden ve/veya gerçekleştiren kişisel verilerin işlenmesinin amaçlarını, işlenecek kişisel verilerin kapsamını ve kişisel verilerle yapılacak işlemleri belirleyen kişisel verilerin işlenmesini yerine getiren kişi ya da kurumları ifade etmektedir.

  2.8. Kişisel Veriler, https://magazine.sibur.ru web sitesine erişen kullanıcıların doğrudan ya da dolaylı olarak erişebileceği her türlü bilgiyi ifade etmektedir. .

  2.9. Kişisel veri sahibinin izin vermesi ile paylaşılan bilgileri, Kişisel veri sahibi tarafından kişisel verilerin işlenmesine izin verilmiş ve kişisel verilerin sınırlı bir kişi grubunun erişimine açılmasına izin verilmiş kişisel verileri ifade eder. Bu izin, Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Kanunun öngördüğü şekilde verilmiş ve bu izinle ilgili düzenlemelere uyulmuş olmalıdır.( ileride kişisel verilerin erişime açılması olarak geçecektir.)

  2.10. Kullanıcı, https://magazine.sibur.ru web adresini ziyaret eden herkesi ifade etmektedir.

  2.11. Kişisel verilerin elde edilmesi, kişiye ait bilgilerin konuyla ilgili kişi ya da kişilere gönderilmesi faaliyetidir.

  2.12. Kişisel verilerin ortak kullanıma açılması, kişisel verilerin belirli bir kişi grubuna değil (verilerin paylaşılması), belirli bir kişi grubuyla sınırlanmadan açıklanması amacıyla gerçekleştirilen eylemleri ifade eder. Bu durum, kişisel verilerin açık kaynak koduyla halkın erişimine açılması, medya araçlarında yayınlanmasını, bilgi ve iletişim ağlarında yayınlanmasını veya kişisel verilere başka bir yöntemle erişim sağlanmasını kapsayabilir.

  2.13. Kişisel verilerin ülke sınırı dışına paylaşımı, kişisel verilen yabancı ülke organlarına ya da gerçek kişilerine iletilmesi işlemini ifade eder.

  2.14. Kişisel verilerin imha edilmesi, kişisel verilerin bilgi sistemi üzerinden bir daha geri getirme imkanı olmadan silinmesi ya da verilerin taşıyıcı ortamının imha edilerek kullanılamaz hale getirilmesi durumunu ifade etmektedir.