“SIBUR for Clients” is an online magazine published by SIBUR for clients and partners.
İptal
TrTürkçe
 • Haberler
 • Ürünler ve Servisler
 • Trendler
 • Bağlantı İle Üye Ol
 • © PAO SIBUR HOLDING, 2023

  EnАнглийский
  RuРусский

  PAGEV kapsamında 5000 üzerinde üye bulunmaktadır. Bunlardan 1750 tanesi polimer, tamamlanmış ürünler ve ekipmanların üretimini üstlenmiş kilit şirketlerdir.Bunlar değer zincirinin % 88'lik kısmını ellerinde bulundurmaktadırlar. Adı geçen yapılanma bilimsel araştırmaların ve deneyimlerin aktarılmasına, polimer yapıların modern dünyadaki yaşama katkılarına ve bu hususta toplumun bilinçlendirilmesine ayrıca Avrupa kuruluşları ile etkileşim konusunda büyük destek sağlamaktadır. PAGEV üyeleri yeni kaynaşma imkanları sunmakta, genç petrokimya uzmanlarının eğitimine ve mesleki alanda gelişmesine yatırım yapmakta, Türkiye ve Akdeniz sahasındaki endüstrinin gelişimine katkıda bulunmaktadırlar.

  PAGEV kuruluşu yeşil ekonomi kavramına geçiş için odaklanmış durumdadır. Bu sürecin ana hatları şunlardan oluşmaktadır: Döngüsel ekonomi, geri dönüşüm hacminin artırılması (Türkiye'nin plastik endüstrisi, Almanya'dan hemen sonra Avrupa'da ikinci en büyük geri dönüşüm hacmine sahiptir), karbon salınımının sıfıra indirgenmesi hedeflerine ulaşma ve Türk şirketlerinin Avrupa ve Amerika'ya ürün ihracatı yapabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti resmi makamlarıyla ile işbirliği yaparak ilgili izinlerin alınmasıdır. Bu kuruluş büyük ölçekli ekoloji projelerinde de kendini göstermektedir. Buna örnek olarak PAGEV Kuruluşu, Orta Doğu ve Afrika Başkanlığı görevini üstlenmekle beraber Atıksız Okyanuslar (WFO) projesininde Türkiye'yi temsilen 69 ülkeden gelen atıklardan dünya denizlerinin temizlenmesi misyonunu üstlenmesini gösterebiliriz.

  SIBUR'un PAGEV kapsamına dahil olması; Rus ve Türk polimer endüstrileri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yeni bir boyut kazandıracak, uluslararası yeni bağlantıların kurulmasına, endüstriyel ve teknolojik gelişmelerde deneyim paylaşımına ve değişen dünya koşullarında etkin çözümlerin geliştirilmesine katkıda bulunacaktır. Bunlardan bazılarını, tekrar geri dönüşüm alanında yeni Avrupa standartları, yeşil mutabakat sertifikasyonu için ortaya çıkan yeni talepler, mikroplastiğe karşı alınan önlemler, Avrupa Birliğinin sadece geri dönüştürülmeyen ürünleri vergilendirmeye karar vermesi şeklinde ifade edebiliriz.

  PAGEV ve onun uluslararası kapsama ağına iştirak etmesiyle beraber SIBUR ile onun ortakları Türkiye'deki varlıklarını genişletebilecek, sektör temsilcileri ile ilişkilerini genişletebilecek ve devlet organları ile yerel idare organları arasındaki ilişkileri güçlendirecektir.

  Sibur İstanbul hâlihazırda birçok alanda PAGEV ile işbirliği yapmaktadır. Bunlar arasında geri dönüşüm alanında yapılan çalışmalar ile Türk üreticiler ve SIBUR ortakları için düzenlenen Green Deal projesi bulunmaktadır.

  Burada önemli bir nokta da Avrupa REACH yönetmeliğinin bir benzeri olarak da kabul edilebilecek olan KKDIK (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması) yönelmesidir. Türkiye pazarına giriş yapan ve miktarı yılda 1 tonun üzerine çıkan kimyasal malzemeler Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kurulan Kimyasal Maddeler Kayıt Sistemine dahil edilmelidir.

  PAGEV, SIBUR ve ortaklarının da katıldığı çeşitli profesyonel etkinlikler düzenlemektedir. Bu bağlamda SIBUR2023 yılı Kasım ayında İstanbul’da düzenlenecek olan PLAST EURASIA Uluslararası Plastik Endüstrisi Fuarına katılım gösterecektir. Bu organizasyon Avrupa çapında düzenlenen alanın en büyük etkinliğidir. 2023 yılında organizatörler 100 ülkeden 60 000 üzerinde katılımcının gelmesini beklemektedirler.

  SIBUR İstanbul Genel Müdürü AYGÜL AYDIN MOSOLOV:

  “Böyle bir yapının üyesi olmaktan gurur duyuyoruz. Diğer PAGEV üyeleriyle gelecek vaat eden birçok projede birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz."

  18 October 2023
  Yazdır

  Konu Hakkında ve Dahası