“SIBUR for Clients” is an online magazine published by SIBUR for clients and partners.
Bağlantı İle Üye Ol Bağlantı İle Üye Ol
İptal
TrTürkçe
 • Haberler
 • Ürünler ve Servisler
 • Trendler
 • Bağlantı İle Üye Ol
 • © PAO SIBUR HOLDING, 2024

  Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) tarafından hazırlanan bir rapora göre, sektördeki ortalama üretim kapasitesi kullanımı 2022'de %75,9'dan 2023'te %75,7'ye hafif bir düşüş gösterdi. Plastik ürünler üretimi ise 2022 yılına kıyasla değerde %3, miktarda %4 büyüyerek 10,9 milyon tona ve 45,3 milyar dolara ulaştı. Buna üretimde verimlilik artışı neden olabilir, yani daha az kapasite kullanımıyla daha fazla ürün üretmek mümkün olmuştur. 2023 sonuçları PAGEV'in tahminlerini aştı: yaz aylarında yapılan tahminlere göre yılsonuna kadar 10,8 milyon ton üretim yapılacaktı.  

  PAGEV, ülkedeki plastik ürün üretiminin hacim ve değer bakımından geçen yıl tarihi bir rekor seviyeye ulaştığını belirtiyor. Toplam üretimde plastik ambalaj malzemeleri başı çekerken (4,58 milyon ton), muhtelif yapı malzemeleri ikinci sırada yer aldı (2,18 milyon ton).

  Üretim ekipmanı tedariki

  Türkiye'de plastik eşya üretiminin başarılı bir şekilde gelişmesinin temellerinden biri de her yıl artan ekipman yatırımıdır. Beş yıl boyunca ortalama yatırım büyüme oranı %14 olmuştur. İmalat şirketleri 2023 yılında yeni ekipman alımlarına 1,689 milyar dolar yatırım yaparak, 2022 yılına kıyasla %39 daha fazla yatırım yapmışlar. PAGEV'e göre, Türkiye'de plastik işleme ekipmanı alımları rekor seviyeye ulaştı. Geçen yıl Türk imalatçıları tarafından hayata geçirilen teknik ekipman yenileme ve modernizasyon programları, üretim artışına bu yıldan itibaren bariz şekilde olumlu etki yapmaya başlayacaktır.

  Geçen yıl yapılan toplam ekipman yatırımında, enjeksiyon döküm makineleri (tüm yatırımların %18'i) ve ekstrüzyon makineleri (%14) en popüler olanlarıydı. PAGEV verileri, enjeksiyon döküm makine ana tedarikçilerinin Çin, Almanya ve Avusturya olduğunu göstermektedir. Bu ülkelere, Türkiye tarafından satın alınan bu tür yabancı ekipman değerinin %80'inden fazlasını denk gelmektedir.

  İthalat ve ihracat, ticaret dengesi

  Türkiye, plastik ürünlerde güçlü bir üretici olmasına rağmen, benzer ürünleri de ithal etmektedir. 2023 yılında ithalat, 2022 yılına göre miktar ve değer olarak %8 artarak 762.000 ton ve 4,175 milyar dolara yükselmiştir. Bu, hem para hem de fiziksel hacim olarak bir rekordu. Türkiye'ye ithal edilen mamul mallar arasında en popüler gruplar, plastik levhalar, ambalaj filmleri, kapaklar ve mantarlar oldu. Bu kategoriler, ithalatın %56 oluşturdu.

  Türkiye'nin plastik ürün sektöründe ihracat, geçen yıl 2022'ye kıyasla %5 düşerek 7,408 milyar dolara geriledi. Tonajda da 2.613 milyon tonluk (eksi %2) bir düşüş kaydedilmiştir. Düşüşe rağmen, bu sektör %30'luk payıyla kimyasal ürün ihracatçıları arasında lider konumunu korumuştur.

  Türkiye, 100'den fazla ülkeden plastik ürünler ithal etmekte ve aynı gruptaki ürünleri yaklaşık 200 ülkeye ihraç etmektedir. 2023 yılında 10 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın miktar olarak %69, değer olarak ise %77 oluşturmuştur. Bu dönemde Çin, Türkiye'nin plastik ürün ithalatının miktar bazında %20, değer bazında ise %28 karşıladı. Almanya ikinci sırada. İtalya, Güney Kore ve Fransa bir sonraki lider tedarikçiler olarak konumlarını korumaktadır.

  10 ülkeye yapılan sevkiyatlar, toplam ihracatın ton bazında %46, para bazında ise %49 oluşturdu. Yıl boyunca Irak, İngiltere, İsrail, İtalya ve Almanya Türk plastik ürünlerinin en çok ihraç edildiği ülkeler oldu.

  PAGEV, ithal edilen plastik ürün fiyatlarının her zaman Türkiye'nin ihraç ettiği plastik ürün fiyatlarından daha yüksek olduğunu belirtiyor. Ortalama ithalat fiyatları 2023 yılında 5,5 $/kg, ortalama ihracat fiyatları ise 2,8 $/kg olarak gerçekleşmiş. İhracat fiyatları 2022 yılına kıyasla ortalama %4 düşüş göstermiştir. Ortalama ithalat fiyatı ise aynı seviyede kalmıştır. İhracat birim fiyatlarının ithalat fiyatlarının yalnızca %51 olması, bu sektördeki ihracat katma değerinin düşük olduğunu göstermektedir. Türkiye'nin plastik ihracatının yalnızca yaklaşık %2’si yüksek marjlı (yüksek katma değerli) ürünler olarak sınıflandırılıyor.

  Türkiye plastik ürünlerde her zaman dış ticaret fazlası vermektedir. Plastik ürünler sektöründe dış ticaret fazlası 2023 yılında 3,233 milyar dolara ulaştı.

  Ek bilgi

  Türk Züccaciyeciler Derneği ZÜCDER'e göre, 2023 yılının ilk yarısında Türkiye'nin toplam plastik sofra ve mutfak eşyaları ihracatı 2022 yılının aynı dönemine kıyasla %1,1 artışla 338,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

  Yurtiçi talep ve beklentiler

  2023 yılında plastik ürünlere yönelik yurt içi talep, 2022 yılına kıyasla değer bazında %5, miktar bazında %6 artarak 2,1 milyar dolar ve 9,1 milyon ton olarak gerçekleşti.

  2023 yılında satılan 9,1 milyon ton plastik ürün iç tüketiminin yaklaşık 4,5 milyon tonu otomotiv, ambalaj, inşaat ve elektronik gibi ihracat sektörleri kanalıyla yarı mamul ve mamul şeklinde dolaylı olarak ihraç edildi. Kalan 4,6 milyon ton ise nihai ürün olarak tüketilmiştir.

  Türk plastik geri dönüşüm şirketlerinin yöneticileri, PAGEV internet sitesine göre, Türkiye'de kullanılmış plastiğin geri dönüştürülmesine yönelik çabaların, özellikle geri dönüştürülmüş ürünlere yönelik güçlü bir talebin olduğu Avrupa pazarına aktif girişi kolaylaştırarak, yerel nihai ürün üreticilerine yeni bir destek sağlayabileceğini belirtiyor.

  05 April 2024
  paylaşmak:
  Yazdır

  Konu Hakkında ve Dahası